Oringi z FFKM
Oringi wykonane z kauczuku perfluorowego wyróżniają się spośród innych elastomerow bardzo dobrą odpornoscią wobec agresywnych mediow.

FFKM znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie niezawodność systemu odgrywa szczególną rolę lub też koszt wymiany uszczelnienia i zwiazanego z nim przestoju przewyższa jego wartość. Użycie oringów z FKM pozwala też na dopuszczenie większych tolerancji dla instalacji pracujących w ekstremalnych warunkach a tym samym na obniżenie kosztów ich produkcji. Wyjątkowe właściwości uszczelek wykonanych z FFKM predystynują je do zastosowania w przemyśle petrochemicznym, lotniczym czy też w urządzeniach analityczno-pomiarowych. Zakres temperatury pracy oringow z FFKM mieści się, zależnie od rodzaju mieszanki, w przedziale między -20C a +310C.