Materiały oringów
ACMkauczuk akrylowy
BRkauczuk butadienowy
CRkauczuk chloroprenowy
CSMkauczuk chlorosulfonopolieterowy
EPDMterpolimer etylen/propylen/dien
FEPtetrafluoroetylen/heksafluoropropylen
FFKMkauczuk perfluorowy
FKMkauczuk fluorowy
FPMkauczuk fluorowy
FVMQkauczuk fluorosilikonowy
HNBRuwodorniony kauczuk nitrolowo-butylowy
MVQkauczuk silikonowy
NBRkauczuk akrylonitrylo-butadienowy
NRkauczuk naturalny
PApoliamid
PTFEpolitetrafluoroetylen
VMQkauczuk silikonowy