Packing 1941 1942 1943 1944/45
sz_1941sz_1942sz_1943sz_1944_45
Type1441144214431444/45
FibreCottonCottonCottonCotton
FibretypeLong fibreLong fibreLong fibreLong fibre
ImpregnationGraphite--Paraffin/tallow
LubricantGreaseGreaseGreaseGrease
Density[g/m3]1,21,21,21,2
T (°C)-20 to 120-20 to 120-20 to 120-20 to 120
pH5 to 135 to 135 to 135 to 13
ico_szczeliwa_sznurowe_1P [bar]15151515
V [m/s]10101010
ico_szczeliwa_sznurowe_2P [bar]10010010050
V [m/s]2223
ico_szczeliwa_sznurowe_3P [bar]15015015050
V [m/s]2221
ico_szczeliwa_sznurowe_4P [bar]----