Packing 1820 1832
sz_1820sz_1832
Type18201832
FibreP84 (Polyimid)PAN (Polyacrylnitril)
FibretypeFilamentStaple fibre
ImpregnationPTFEPTFE
LubricantSilicon oilParaffin oil
Density[g/m3]1,31,1
T (°C)-100 to 200-50 to 140
pH0 to 121 to 13
ico_szczeliwa_sznurowe_1P [bar]2525
V [m/s]2025
ico_szczeliwa_sznurowe_2P [bar]200100
V [m/s]22
ico_szczeliwa_sznurowe_3P [bar]250100
V [m/s]22
ico_szczeliwa_sznurowe_4P [bar]-1